CV dos participantes

Emilio Casares Rodicio

Catedrático emérito da Universidade Complutense de Madrid.

Carlos Villanueva Abelairas

É catedrático de música da Universidade de Santiago de Compostela.

F. Javier Garbayo Montabes

Profesor titular de Historia da Música na Facultade de Xeografía e Historia da Universidade de Santiago de Compostela.

Xavier Groba González

Profesor de música, imparte aulas no ensino secundario (Oposición ano 1994) con destino definitivo no IES ``Primeiro de Marzo`` de Baiona.

Montserrat Capelán Fernández

Profesora en Historia da arte (área de música) da Universidade de Santiago de Compostela.

Francisco J. Giménez Rodríguez

Profesor Titular de Historia e Ciencias da Música na Universidade de Granada.

Laura Touriñán Morandeira

Licenciada en Historia e Ciencias da Música pola Universidade de Salamanca.

Nelly Iglesias Ríos

Titulada Superior en Piano polo Conservatorio Superior de Música da Coruña.

Javier Ares Espiño

Comezou os seus estudos de piano no Conservatorio de Betanzos, continuando no Conservatorio Superior da Coruña.

Alba Díaz Taboada

Estudou piano nos conservatorios de Santiago de Compostela e Vigo, cursando neste último tamén a especialidade de Musicoloxía.

Carolina Hernández Abad

É licenciada en Historia e Ciencias da Música y diplomada en Magisterio en las espacialidades de música y primaria pola Universidade de Salamanca.

Beatriz Cancela Montes

Musicóloga compostelá, en 2009 obtén o I Premio de Investigación Histórica Domingo Fontán (2009) con Santiago Tafall.

Mª del Carmen Lorenzo Vizcaíno

Profesora Superior de Violín polo Conservatorio Superior de Música da Coruña.

Carlos M. Cambeiro Alís

Titulado Superior en Composición, doutórase en 2015 na Universidade de Santiago de Compostela.

José Antonio Cantal Mariño

Titulado Superior en música nas especialidades de piano e composición.

Carmen Losada Gallego

É pianista e catedrática de música no IES República Oriental do Uruguai en Vigo

Alejo Amoedo Portela

Estuda repertorio vocal con Miguel Zanetti e está especializado e comprometido co repertorio de compositores galegos.

Asterio Leiva Piñeiro

Asterio Leiva Piñeiro (Zurich, 1976) inicia os seus estudios musicais no ámbito familiar para ingresar logo no CMUS Superior de Vigo

Álvaro Torrente Sánchez-Guisande

Profesor titular de Historia da Música na Universidade Complutense de Madrid.

Carmen Becerra Suárez

Doutora en Filoloxía hispánica pola Universidade de Santiago de Compostela

David Pérez Álvarez

Licenciado en Filoloxía Hispánica pola Universidade de Vigo (2009), Máster de Profesorado (2010) e Máster en Artes Escénicas (2013).

Teresa Bretal Martínez

Profesora de piano no Conservatorio Profesional de Música de Ribeira.

Accede aos contidos das nosas publicacións para a súa visualización online e descarga