Noticias

O Chucuruchú, a popular procesión da Octava do Corpus en Santa María, serviu de inspiración nos anos trinta do pasado século a Antonio Iglesias Vilarelle para compoñer unha partitura do mesmo nome, unha suite en tres movementos que plasmaba esta tradición e que se estrenou...

Accede a los contenidos de nuestras publicaciones para visualización online y descarga