Proxectos

Montserrat Capelán acaba de ingresar como novo membro da Sección de Artes Escénicas, Musicais e Audiovisuais do Consello da Cultura Galega e cuia coordinadora