Proxectos

Un espírito enxebre, afervoado servidor de Galicia en diferentes eidos Antonio Iglesias Vilarelle naceu en Santiago de Compostela o 17 de xaneiro de 1891,