Proxectos

Proxectos

Galicia-América: Música civil, ideoloxía e identidades culturais a través do Atlántico (1800-1950) Retos 2020 (PID2020-115496RB-I00)

Ministerio de Ciencia e Innovación
Comezo: 01/09/2021
Fin: 30/08/2025
Proxecto aberto

Estudos Históricos de Música en Galicia e América (ss. XI-XX) – Organistrum. Consolidación 2021 GPC (ED431B 2021/09)

Consellería de Cultura, Educación e Universidade. Xunta de Galicia
Comezo: 01/01/2021
Fin: 30/11/2023
Proxecto aberto

Fondos documentais de música nos arquivos civis de Galicia (1875-1951): Cidades do Eixe Atlántico (HAR2015-64024-R)

Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España con Fondos Feder de la Unión Europea
Comezo: 01/01/2016
Fin: 30/11/2019

Informe sobre a música galega en Arxentina: O legado Gaos (Rex. USC: 2018-CP143)

Consello da Cultura galega
Comezo: 01/06/2018
Fin: 10/12/2018

Fondos documentais de música nos arquivos civís de Galicia (1875-1936) (Ref. HAR2009-09161)

Ministerio de Ciencia e innovación
Comezo: 01/01/2010
Fin: 31/07/2013