Proxectos

Publicacións

Marcial del Adalid e o seu legado na Real Academia Galega

Laura Touriñán Morandeira

Referencia bibliográfica: Touriñán Morandeira, Laura (2023): Marcial del Adalid e o seu legado na Real Academia Galega. Colección Anexos BRAG. A Coruña: Real Academia Galega e Diputación de Pontevedra. ISBN 978-84-17807-21-4.

Músicas iberoamericanas interconectadas. Caminos, circuitos y redes

Javier Marín-Lopez, Montserrat Capelán, Paulo Castagna (eds.).

Referencia bibliográfica: Marín-López, Javier, Capelán, Montserrat, Castagna, Paulo (eds.) (2023): Músicas iberoamericanas interconectadas. Caminos, circuitos y redes. Madrid-Frankfurt: Iberoamericana Vervuert

Artes do espectáculo do Camiño Música no Camiño de Santiago

Villanueva Abelairas, C.

Referencia bibliográfica: Villanueva Abelairas, C. (2021): “Artes del espectáculo del Camino: Música en el Camino de Santiago”. En María Teresa Carballeira Rivera Miguel Taín Guzmán Josep Ramon Fuentes Gasó Fernando López Ramón (pr.), Patrimonio cultural inmaterial: Dos Castells ó Camiño de Santiago, pp. 745-778. Tirant lo Blanch, ISBN: 9788413970868.

Os certames musicais en Galicia vistos por Ramón de Arana “Pizzicato” dende “El Correo Gallego

Garbayo Montabes, F.

Referencia bibliográfica: Garbayo Montabes, F. (2021): “Los certámenes musicales en Galicia vistos por Ramón de Arana “Pizzicato” desde “El Correo Gallego” de Ferrol”. En Cristina Fernandes y Miguel Angel Aguilar Rancel (coords.), A imprensa como fonte para a história da interpretação musical, pp. 231-250. Biblioteca Nacional de Portugal, Instituto de Etnomusicología – Centro de Estudos em Música e Dança, ISBN: 978-972-565-678-5.

José López Calo (1922-2020). “[La música en la Catedral de Santiago] La Edad Media y el Renacimiento”. O Códice Calixtino e a súa música

Villanueva Abelairas, C. y Garbayo Montabes, J.

Referencia bibliográfica: Villanueva Abelairas, C. y Garbayo Montabes, J. (2020): “José López Calo (1922-2020). “[La música en la Catedral de Santiago] La Edad Media y el Renacimiento”. El Códice Calixtino y su música”. En Quintana: revista de estudios do Departamento de Historia da Arte, n.º 19, pp. 351-360, ISSN 1579-7414.

Musicología trasatlántica: cara a construcción dunha historia conectada.

Capelán Fernández, M.

Referencia bibliográfica: Capelán Fernández, M. (2020): “Musicología trasatlántica: hacia la construcción de una historia conectada”. En Revista de Musicología, Vol. 43, n.º 1, pp. 450-454, ISSN 0210-1459

Músicas na festa maior de Santiago no século XVII: panxoliñas, lumes artificiais, toros e cañas para «Santiago Matamoros»

Villanueva Abelairas, C.

Referencia bibliográfica: Villanueva Abelairas, C. (2020): “Músicas en la fiesta mayor de Santiago en el siglo XVII: villancicos, fuegos, toros y cañas para Santiago Matamoros”. En Anales de la Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel: RACBA, ISSN 2174-1484, Nº. 13, 2020, págs. 19-33.

Entre o Barroco e o Neoclasicismo: a pugna entre as autoridadese o público pola carteleira teatral venezolana

Capelán Fernández, M.

Referencia bibliográfica: Capelán Fernández, M. (2019): “Entre el Barroco y el Neoclasicismo: la pugna entre las autoridades y el público por la cartelera teatral venezolana”. En Atalanta: Revista de las Letras Barrocas, Vol. 7, Nº. 1, 2019, págs. 181-195, ISSN-e 2340-1176.

O universo musical de Andrés Gaos (1874-1959)

Capelán Fernández, M. y Garbayo Montabes, F. (eds.)

Referencia bibliográfica: Capelán Fernández, M. y Garbayo Montabes, F. (eds.), O universo musical de Andrés Gaos (1874-1959). Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico, ISBN 9788417595371.

Obras para piano de compositores galegos

Capelán Fernández, M. (coord.)

Referencia bibliográfica: Capelán Fernández, M. (coord.) (2019): Obras para piano de compositores galegos. Campus na nube. ISBN 9790692302568.