Proyectos

Entrevista a Christian Rault

Entrevista a Christian Rault realizada por Montserrat Capelán, dentro del Simposio Os sons da pedra. O Ronsel do Mestre Mateo. Universidad de Santiago de Compostela, 28 al 30 de abril de 2022.