Proyectos

Ollando ó mar. Música civil e literatura na Galicia Atlántica (1875-1950)

Garbayo, J. e Capelán, M. (eds.)

Referencia bibliográfica: Garbayo, J. e Capelán, M. (eds.) (2018). Ollando ó mar. Música civil e literatura na Galicia Atlántica (1875-1950). Pontevedra: Museo de Pontevedra, ISBN 978-84-95632-83-8.