Publicacións

Os soños da memoria. Documentación musical en Galicia: Metodoloxías para o estudio.

Referencia bibliográfica

Capelán Fernández, M., Costa Vázquez, L., Garbayo Montabes, J., & Villanueva Abelairas, C. (Eds.) (2013). Os soños da memoria. Documentación musical en Galicia: metodoloxías para o estudio. Pontevedra: Deputación de Pontevedra.Accede aos contidos das nosas publicacións para a súa visualización online e descarga