A Lisboa para descubrir (ainda máis) a Enrique X. Macías

A Lisboa para descubrir (ainda máis) a Enrique X. Macías

O Faro de Vigo faise eco da estadía de investigación do músico Roberto Oliveira no Centro de Estudos de Sociologia e Estética Musical (CESEM) da Universidade Nova de Lisboa, onde está realizando la dixitalización de novos materiais sonoros do compositor vigués Enrique X. Macías.