Proxectos

Tres xornadas engloban o simposio “O espello de Galicia en América: Ideoloxía, emigración e exilio 1875-1951”, que se desenvolverán entre os días 9 e