Novas

En 2019 conmemorouse o 60º aniversario da morte do compositor e violinista Andrés Gaos Berea, lembrado no seu Galicia natal cunha exposición itinerante. Autor da ópera Amor vedado, a súa figura abre unha reflexión sobre a creación lírica galega actual....

Javier Garbayo, na súa ampla e documentada introdución ao concerto, ademais da súa galeguidade, destacou un feito que non sempre se menciona cando se fala de Gaos e é que, ademais de extraordinario violinista e eminente compositor, foi un formidable pianista. De feito, compuxo...

“O Universo Musical de Andrés Gaos”, traballo en edición a cargo de Montserrat Capelán e Javier Garbayo, co aval da “USC” e “Afundación”, tiña prevista a súa publicación coincidindo coa “Presentación do fondo Gaos” realizada no Paraninfo dá Universidade o 17...

Accede aos contidos das nosas publicacións para a súa visualización online e descarga