Simposio “Redes de contacto entre músicos, literatos e ideólogos na Galicia do Eixe Atlántico (1875-1951)”