Proxectos

Simposio “Redes de contacto entre músicos, literatos e ideólogos na Galicia do Eixe Atlántico (1875-1951)”

Museo de Pontevedra, 1-3 de decembro de 2016