Proxectos

Artículo sobre dous tonadillas conservadas na Real Biblioteca (Madrid)

Está dispoñible na web de Avisos. Noticias de la Real Biblioteca o texto de Javier Gándara Feijóo sobre dúas tonadillas custodiadas na referida institución: La gallega e Las disputas de los teatros (ambas de Blas de Laserna en 1783 e 1784, respectivamente). No artigo establécense vinculacións co intermezzo La serva padrona (Pergolesi, 1733) e a controversia coñecida como “Querelle des Bouffons”. Todo isto permite apreciar a permeabilidade da tonadilla madrileña, un xénero que, aínda que de reivindicación hispana, non foi alleo a influencias procedentes do estranxeiro.