Proxectos

Entrevista a Roberto Oliveira en Atlántico Diario polos seus avances sobre Enrique X. Macías

Entrevista no xornal Atlántico Diario ao músico e investigador Roberto Oliveira, estudioso do compositor vigués Enrique X. Macías.