Proxectos

Carlos Villanueva Abelairas

É catedrático de música da Universidade de Santiago de Compostela; profesor visitante da Universidades de Pennsylvania e asesor da Universidade Católica de Porto; profesor habitual de terceiro ciclo nas universidades de Oviedo, Selecta, Autónoma de Barcelona e UNAM (México). Foi codirector do proxecto de construción dos instrumentos do Pórtico da Gloria. Fundador e director do grupo In Itinere da Universidade de Santiago (1977-2003) co que gravou unha ducia de CDs con repertorio medieval, renacentista e barroco, obtendo dous Premios Nacionais de Discografía (1984 e 1986) e o Premio Galegos do Mundo (2000). Ofreceron concertos nas principais salas e centros universitarios do mundo. As súas liñas de investigación abarcan desde o estudo e a interpretación historicista da música antiga, a música nas catedrais galegas, ou a relación música e literatura, con traballos de referencia sobre Afasto Carpentier, Val-Inclán e Víctor Said Armesto. Foi investigador principal do proxecto de investigación Fondos documentais de música nos arquivos civís de Galicia (1875-1936) (HAR 209-09161) e actualmente o é do I+D+i Fondos documentais de música nos arquivos civís de Galicia (1875-1951): cidades do Eixe Atlántico (HAR 2015-64024- R) ambos os financiados polo MINECO.