Proxectos

Javier Ares Espiño

Javier Ares Espiño (Ourense, 1979), doutor pola USC e catedrático de piano no Conservatorio Superior de Música de A Coruña. Realizou os seus estudos de piano no Conservatorio Superior de Música de A Coruña, baixo a dirección de Natalia Lamas. Posteriormente ampliou a súa formación no Centro Superior de Ensinanza Musical Katarina Gurska, recibindo clases de Alexander Kandelaki e Nino Kereselidze. Desenvolve unha ampla actividade como concertista en diversas formacións de música de cámara e tamén como solista.

A través do programa de doutorado “Música na España Contemporánea” (UGR, UB, UNIOVI e USC) iniciou a súa labor como investigador, baixo a dirección do Dr. Carlos Villanueva. En 2016 publicou unha monografía titulada Carlos López García-Picos. Música a orillas de él Atlántico co editada pola USC, a Xunta de Galicia e o Concello de Betanzos.

É membro da Irmandade da Música Galega, grupo cívico cooperativo no que conflúen profesionais da música, investigadores, colaboradores e colectivos que se reúnen coa finalidade de traballar na posta en valor, preservación, divulgación e dinamización da música patrimonial galega.

Forma parte do Grupo Organistrum da USC, a través do que participou no Proxecto I+D+i “Fondos documentais de música nos arquivos civís de Galicia (1875-1951): Cidades do Eixe Atlántico” (REF: HAR2015-64024-R) e actualmente participa no Proxecto de I+D+i “Galicia-América: Música civil, ideoloxía e identidades culturais a través do Atlántico (1800-1950)” (REF: PID2020-115496RB-I00).