Proxectos

Sergio Camacho Fernández

Compositor, autor, director e investigador. É doutor en composición musical pola Universidade de Newcastle, no Reino Unido, pola súa proposta acerca da vixencia da zarzuela como xénero contemporáneo. A súa carreira académica e artística repártese entre España, Reino Unido, Suecia e Malaisia, dedicándose á creación, produción e estudo das artes escénicas como punto de encontro intercultural e avogando pola difusión internacional do repertorio artístico español, particularmente en Asia. Membro da Academia de Artes Escénicas de España, na actualidade ocupa o posto de Investigador Distinguido pola Universidade de Santiago de Compostela.

O seu interese creativo e académico céntrase na música escénica, as músicas do mundo (e os encontros musicais entre as distintas comunidades e culturas) e a súa interacción cos discursos compositivos contemporáneos, cun portafolio de obras orixinais que abarca o teatro musical, a ópera contemporánea (incluíndo dúas zarzuelas), a música de cinema e o repertorio orquestral, con especial atención ás posibilidades de hibridación das orquestras de instrumentos tradicionais chineses.

As súas liñas de investigación principais inclúen o estudo da zarzuela como plataforma de negociación sociocultural transoceánica (avogando polo seu potencial como xénero contemporáneo), da dixitalización e hibridación nas artes escénicas, e das orquestras chinesas: interculturalidad e diáspora.