Proxectos

III Congreso MUSAM: “Músicas iberoamericanas: camiños, redes y circuítos” – CALL FOR PAPERS

III Congreso MUSAM: “Músicas iberoamericanas: camiños, redes e circuítos”, organizado pola Comisión de traballo “Música e Estudos Americanos” da Sociedade Española de Musicología, que terá lugar os próximos días 14, 15 e 16 de outubro de 2021 na Facultade de Xeografía e Historia da Universidade de Santiago de Compostela.

 

PRESENTACIÓN

Iberoamérica é unha comunidade caracterizada por unha gran riqueza e diversidade de manifestacións musicais que se foron configurando grazas á existencia de roteiros e itinerarios que posibilitaron intercambios de toda índole tanto no pasado como nun presente cada vez máis interconectado. Con ocasión do Xacobeo 2021 e a idea de “camiño” vinculada a Santiago de Compostela, o III Congreso Internacional da Comisión de Traballo “Música e Estudos Americanos” (MUSAM) da Sociedade Española de Musicoloxía aspira a promover novas vías de investigación sobre as músicas iberoamericanas desde a perspectiva das redes e os circuítos, non só de músicos, repertorios e obxectos sonoros, senón tamén de prácticas, ideoloxías e discursos; en suma, a construción de camiños alternativos na investigación de procesos e contextos múltiples e integrados, á vez, dentro de dita comunidade. Para iso, prestarase especial atención a elementos poucos traballados ou susceptibles dunha nova mirada como: as relacións musicais entre países e rexións americanas, o establecemento de roteiros e circuítos en/desde e cara ás Américas, a reflexión sobre o quefacer musicolóxico en Iberoamérica ou o emprego da interdisciplinariedade e os medios dixitais na nosa aproximación a unha realidade plural e en cambio constante. Deste xeito, pretendemos derrubar algunhas barreiras que non só consideramos artificiais senón tamén inoperantes, como a existente entre musicoloxía e etnomusicoloxía, entre musicoloxía histórica e práctica performativa ou, mesmo, entre as culturas musicais luso-brasileiras e hispano-americanas, virtualmente “desconectadas”. Ao mesmo tempo, este Congreso servirá para reforzar os vínculos entre investigadores interesados no estudo da música iberoamericana desde unha perspectiva transatlántica e globalizada.

 

PROPOSTAS

As persoas interesadas en participar no III Congreso MUSAM poden enviar as súas propostas de comunicación ao redor dos seguintes temas (ou outros próximos á proposta xeral do congreso):

 

 • Música e migracións en/desde/cara a Iberoamérica: fontes, metodoloxías e problemas historiográficos.
 • Circulación, recepción e transformación de repertorios, xéneros, instrumentos e técnicas musicais e coreográficas no ámbito iberoamericano.
 • Procesos de territorialización do espazo iberoamericano e a súa incidencia no ámbito musical.
 • Creación de circuítos e mercados musicais transatlánticos: camiños, roteiros e xiras.
 • Patróns de circulación musical dentro de Iberoamérica.
 • Relacións musicais entre espazos insulares e continentais.
 • Conexións entre o espazo luso-brasileiro e o hispano-americano: a América ibérica.
 • Novos roteiros disciplinares: a interpretación e a gravación dos repertorios iberoamericanos como obxecto de estudo musicolóxico.
 • Musicoloxía dixital: posibles aplicacións ao estudo da música iberoamericana.

 

As modalidades de comunicación son: comunicación oral e comunicación-recital. Ambas as dúas terán 20 minutos de presentación.

 

As propostas de comunicación deben incluír:

 • Título e resumo (máximo 200 palabras); no caso das comunicacións-recitais, presentarase unha produción artística, explicitamente resultado da investigación académica propia, incluíndo a interpretación en vivo da/s obra/s e un resumo comentado. Darase preferencia a aquelas propostas que impliquen recuperacións históricas.
 • Afiliación institucional (se procede)
 • Breve currículo (máximo 150 palabras)
 • Modalidade de comunicación (comunicación oral ou comunicación-recital)
 • Dirección electrónica do autor
 • Medios audiovisuais e outros requirimentos técnicos

 

As propostas deben ser enviadas a Belén Vega, secretaria da MUSAM, á dirección de correo electrónico: musam@sedem.es

 

Data límite de envío de propostas: 5 de xuño de 2021

Resolución de propostas aceptadas: 5 de xullo de 2021

 

As linguas oficiais do Congreso son: castelán, galego, portugués e inglés.

 

A organización non se fai cargo de gastos de viaxe, manutención ou aloxamento. Entendemos que algúns comunicantes internacionais poden non ter posibilidade de viaxar a Santiago de Compostela para presentar a súa investigación, principalmente por restricións financeiras ou derivadas da situación sanitaria. Para determinados casos, poderá considerarse a posibilidade de participación a través de videoconferencia.

 

Para obter o correspondente certificado de participación, os comunicantes deberán presentar a súa comunicación persoalmente.

 

DIRECTORES

Montserrat Capelán (Universidade de Santiago de Compostela)

Javier Marín López (Universidade de Xaén)

 

COMITÉ CIENTÍFICO

Consuelo Carredano (UNAM/Instituto de Investigacións Estéticas)

David Cranmer (Universidade Nova de Lisboa/CESEM)

Victoria Eli Rodríguez (Universidade Complutense de Madrid)

Marita Fornaro (Universidade da República, Montevideo)

Javier Garbayo (Universidade de Santiago de Compostela)

Beatriz Martínez del Fresno (Universidade de Oviedo)

Alberto Pacheco (Universidade Federal do Río de Janeiro)

Carlos Villanueva (Universidade de Santiago de Compostela)

Leonardo J. Waisman (CONICET, Arxentina)

 

COMITÉ ORGANIZADOR

María Victoria Arjona (Universidade de Granada)

Javier Gándara (Universidade de Santiago de Compostela)

Ana María Liberal (Instituto Politécnico de Porto)

Yolanda López (Universidade de Santiago de Compostela)

Iván César Morales (Universidade de Oviedo)

Edite Rocha (Universidade de Minas Gerais)

Ilduara Vicente Franqueira (Universidade de Santiago de Compostela)

 

SECRETARIA

Belén Vega Pichaco (Universidade da Rioxa)

 

ACTIVIDADES PARALELAS

As actividades paralelas máis significativas serán as seguintes:

 1. Exposición na Facultade de Xeografía e Historia dunha selección dos materiais musicais americanos máis importantes conservados na Biblioteca América e con reproducións de parte dos instrumentos do Pórtico da Gloria.
 2. Concertos:
 • Real Filharmonía de Galicia: programa con repertorio americano dos séculos XIX e XX. Directora: Joana Carneiro.
 • Concerto de Manuel Vilas, intérprete da arpa de Huachacalla (Bolivia)
 1. Visita guiada ao Pórtico da Gloria da Catedral de Santiago, recentemente restaurado.

 

PUBLICACIÓN

Está prevista a publicación dunha selección dos relatorios presentados no congreso.

 

INSCRICIÓN

Para participar no Congreso deberá aboarse unha das seguintes cotas:

 • Comunicantes: 50 euros
 • Comunicantes estudantes, membros da MUSAM e participantes sen comunicación: 30 euros

 

O ingreso realizarase na conta da SEdeM:

IBAN: ES88.2100.3477.9322.0009.7194

Débese indicar “III Congreso MUSAM” e o nome do inscrito.