Proxectos

Como esperan los mortales. Aria al Santísimo Sacramento. Melchor López

Camerata Anxanum
Director: Joám Trillo
Elena Cecchi Fedi, Soprano
Rosa Domínguez, Contralto
Edición da música Joám Trillo