Proxectos

Concerto grosso. Buono Chiodi (atribuido)

Camerata Anxanum
Director: Joám Trillo
Edición da música Joám Trillo