Proxectos

Conmemoración do Centenario do nacemento do compositor galego-arxentino Carlos López García-Picos (1922-2009)

Xornada Perspectivas Atlánticas na transcrulturación Musical del Século XX. Conmemoración do Centenario do nacemento do compositor galego-argxntino Carlos López García-Picos (1922-2009).
Organizan: Consello da Cultura Galega
Javier Ares Espiño e María del Carmen Lorenzo Vizcaíno.
Ca participación tamén de: Carlos Villanueva e María Fouz