Proxectos

Esos mozos del campo. Villancico de Melchor López

Orquestra Xoven de Galicia e Orfeón Terra Nosa
Director: Joám Trillo
Rescate e edición da música: Joám Trillo
Gravación en vivo en Santiago de Compostela: Pablo Barreiro (1990)