Proxectos

La música medieval en Galicia. Grupo de Cámara Universitario de Compostela. Dirección: Carlos Villanueva

La Música Medieval en Galicia
Grupo Universitario de Cámara de Compostela
Dir. Carlos Villanueva
Música do Códice Calixtino con motivo do VIII Centenario do Pórtico da Gloria (1188-1988)