Proxectos

Montserrat Capelán, novo membro da “Sección de Artes escénicas, Musicais e Audiovisuais” do CCG

Montserrat Capelán acaba de ingresar como novo membro da Sección de Artes Escénicas, Musicais e Audiovisuais do Consello da Cultura Galega e cuia coordinadora é Cristina Domínguez Dapena. Dita Sección é un dos órganos permanentes do Consello da Cultura Galega encargado de levar a cabo os estudos do ámbitos musical, audiovisual e das artes escénicas de Galicia.