Proxectos

Participación de C. Villanueva no Congreso “Música e danza entre España e América (1936-1960)”

Entre os días 2 e 3 de marzo de 2017, na Facultade de Filosofía e Letras (Aula García Lorca) da Universidad de Granada, tivo lugar o Congreso “Música e Danza entre España e América (1936-1960). Itinerarios, institucións, diplomacia e procesos identitarios”, no que Carlos Villanueva presentou o relatorio Músico galega nos salóns da Habana: José Fernández Vide (1893-1981).