Proxectos

O rexeracionismo musical e o modelo wagneriano na escena musical galega

Capelán Fernández, M.

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA
Capelán Fernández, M. (2015): «El regeneracionismo musical y el modelo wagneriano en la escena musical gallega». En C. Villanueva, J. Beramendi, C. García & M. Santos (Eds.), Víctor Said Armesto e o seu tempo: perspectivas críticas (pp. 303-330). A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza, Santiago de Compostela: Museo do Pobo Galego, Pontevedra: Deputación de Pontevedra.