Proxectos

Reseña de  «ComPOPstela, música moderna en Santiago (1954-1978)» de Alfonso Espiño por César Morán

Temos o gusto de reseñar un interesante libro de Alfonso Espiño Louro, doutor en Historia da Arte, Licenciado en Filologia Inglesa e con Máster en Xestión Cultural, ademais de músico. O título completo é “Compopstela. Música moderna en Santiago (1954-1978)”, un documento atraente para quen vivise o ambiente de Santiago aqueles anos, para quen se achegue a ese espazo/tempo desde a óptica actual e para músicos/as ou interesados/as pola vivencia musical na Compostela da posguerra e o final da ditadura…