Proxectos

Os sons da Pedra O ronsel do Mestre Mateo

28-30 de abril de 2022

No presente simposio estúdanse os proxectos de reconstrución dos instrumentos do Pórtico da Gloria (1990-1992), Pazo de Xelmírez (1993) e o Pórtico do Paraíso da Catedral de Ourense (1993) e o sinal que devanditos traballos deixaron na lutería posterior.

Neste, darán conferencias boa parte dos lutieres que traballaron neles, e presentaranse diferentes mesas redondas nas que participarán e debaterán outros lutieres de diferentes parte de España e Europa.

Directores:
Carlos Villanueva
Montserrat Capelán