Proxectos

Pioneiro da música electroacústica, aquela que incorpora a electrónica á clásica, Enrique X. Macías é un tesouro oculto da cultura galega. Tan oculto que,